Skip to main content

Rychlost doručení emailu

Většina uživatelů si myslí, že email je vždy doručen okamžitě. Dnes si tento mýtus rozebereme, projdeme jednotlivé kroky, kterými musí Váš email projít, než je doručen příjemci a zjistíme, jak dlouho může trvat, než Váš email bude doručen.

Nyní si projdeme celý proces doručení emailu. Tento proces nelze definovat úplně univerzálně, protože každá poštovní služba má svá specifika, každý poštovní server má jiné zabezpečení a pošta je tedy zpracovávána na jednotlivých serverech trochu rozdílně. My si nyní nasimulujeme konkrétní případ, na kterém si vysvětlíme základní body, které platí téměř ve všech případech.

 

Proces doručování emailu

rychlost-doruceni-emailu

 

1. Odesílání emailu poštovním klientem

V momentě, kdy v poštovním klientovi kliknete na tlačítko odeslat, začne Váš poštovní klient komunikovat s Vaším odesílacím serverem (SMTP server). V ten moment proběhne mnoho dílčích úkolů:

 1. odešlou se autorizační údaje
 2. ověří se autorizační údaje (v případě chyby je odeslání zablokováno)
 3. odešle se email, včetně všech příloh serveru
 4. SMTP server přijme Váš email

 

Již v tomto kroku může být email zablokován. Například může být Vaše IP adresa zablokována z důvodu umístění na blacklistu nebo při opakovaných chybných pokusech o přihlášení.

Mnoho poštovních klientů odesílá poštu tzv. na pozadí. V ten moment nevíte přesně, kdy byl email odeslán. Rychlost odesílání je ovlivněna velikostí emailu a Vaší internetovou konektivitou.

 

2. Zpracování emailu SMTP serverem

Po přijetí emailu SMTP serverem se email dostane do emailové fronty. V ten moment nastává zpracování emailu, které znají pouze administrátoři serveru.

 1. V prvním kroku probíhá kontrola hlavičky emailu, kdy se kontrolují údaje o odesílateli a příjemcích.
 2. Kontrola emailu antivirovým programem, včetně příloh (kontrolují se i archivy).
 3. Tato kontrola zabírá nějaký čas – od milisekund až po několik sekund.
 4. Kontrola emailu antispamovými filtry – kontroluje se samotný obsah emailu. Email se slovem „SEX“ rozhodně neodešlete.
 5. I zde kontrola zabírá nějaký čas. Bavíme se však pouze o milisekundách.
 6. Kontrola blacklistů.
 7. Tato kontrola je specifická pro každý server. Administrátoři si mohou definovat vlastní databáze blacklistů, které používají ke kontrole. U této kontroly může dojít ke zpoždění v rozsahu i několika desítek sekund, podle dostupnosti a vytíženosti jednotlivých blacklistových služeb.
 8. Odeslání emailu na poštovní server příjemce. Tento krok je jeden z časově nejnáročnějších. Může trvat v řádech sekund, ale i hodin. Záleží na vytíženosti a dostupnosti těchto serverů. Z tohoto důvodu mají SMTP servery nastaveno, že se mají snažit doručit email až 72 hodin od přijetí.

 

3. Příjem pošty serverem příjemce

Dalším krokem je přijetí na straně příjemce. To provádí servery označené jako v DNS jako MX záznamy. Tyto servery většinou kontrolují mnohem více parametrů, než servery odesílací a pokud nastane nějaký problém, email buď pozastaví nebo úplně odstraní.

 1. V prvním kroku probíhá kontrola odesílacího serveru, zda není na blacklistu. Pokud ano, často je email označen jako SPAM a vrácen odesílateli jako nedoručitelný.
 2. Kontroluje se, zda odesílací server neodesílá příliš mnoho emailů. Běžně se používá kontrola maximálního počtu emailů na odesílatele za daný časový úsek. Pokud je tento počet překročen, je příjem z tohoto odesílacího serveru pozastaven na určitý čas. Každý poštovní server má tyto časy nastaveny individuálně.
 3. Kontrola SPF politiky (popis SPF techniky naleznete zde)
 4. Kontrola domény odesílatele s odesílacím serverem. V tomto kroku provede server kontrolu odesílacího serveru vůči DNS záznamům domény v emailu.
 5. Kontrola emailu příjemce. Zde se kontroluje existence emailu příjemce, případně emailového aliasu. Pokud záznam neexistuje, odesílateli je zaslána informace o nedoručení z důvodu neexistujícího emailu.
 6. Stejně jako v případě SMTP serveru prochází email antivirovou a antispamovou kontrolou.

 

Pokud je email vyhodnocen jako korektní, email je předán k  doručení. V tomto bodě je třeba si uvědomit, že server, který se stará o příjem pošty, nemusí být cílovým počítačem pro Váš email. Mnoho serverů používá pro kontrolu emailů služby třetích stran, které kontrolují emaily a doručují až zkontrolované emaily. Tuto službu nabízíme i my několika klientům, kteří provozují vlastní poštovní servery. I na těchto serverech probíhají kontroly, ale již ne v takovém rozsahu (zde nastává většinou problém v dostupnosti, kdy občas mohou nastat problémy s konektivitou).

 

4. Doručení emailu do schránky příjemce

V předchozím kroku byl již email zpracován a nyní zbývá jen email doručit do emailové schránky příjemce. Velice často platí, že server, který přijímá emaily je zde i ukládá. Jedná se o primární chování. Všechny poštovní služby ale obsahují více serverů, které emaily přijímají, ale fyzicky je neobsahují. Pokud je tímto serverem pošta přijata, tak ještě chvíli trvá fyzické doručení do schránky. Toto nastavení je používáno pro zajištění 100% funkčnosti při přetížení nebo nedostupnosti jednotlivých serverů.

Podobný problém nastává u cloudových služeb jako je např. gmail.com nebo hotmail.com. Tyto poštovní služby disponují velkým množstvím serverů, které poštu přijímají a stejně tak i doručují. V případě cloudu se ale stává, že email je přijat „nejbližším“ serverem, takže je nutná ještě synchronizace mezi dalšími uzly cloudu, což čas opět navyšuje.

 

Zranitelnost poštovních serverů

Z výše uvedeného vyplývá, že Váš email prochází přes několik poštovních serverů. Tyto servery jsou v dnešní době pod neustálými útoky. Uvádí se, že 95 % emailů, které dorazí na tyto servery jsou automaticky zahozeny jako SPAM. Tyto emaily ale servery alespoň částečně zpracovávají, což zatěžuje a částečně omezuje i provoz těchto serverů. Velmi často se stává, že bývá veden útok na konkrétní domény, takže může nastat, že server na základě své politiky, pozastaví vyřizování těchto požadavků i pro korektní emaily. Vám pak nezbývá nic jiného, než čekat až bude email doručen.

Možností, jak na tyto servery zaútočit a omezit jejich provoz je velké množství, což však není účelem tohoto článku.

 

Závěr

Jak sami vidíte, doručování i tak obyčejné služby jako je email je velmi složité a rozhodně neplatí, že odeslaný email je doručen příjemci okamžitě. Naopak může nastat mnoho situací, kdy email může být doručen i s několika hodinovým zpožděním, které nelze dopředu nijak ovlivnit. Naše servery vyřizují většinu emailů do cca 2 minut, ale v minulém týdnu nastala situace, kdy některé emaily byly doručovány s cca 2 hodinovým zpožděním, které vznikalo při antivirové a antispamové kontrole. Toto zpoždění ale spoustu uživatelů vystrašilo a právě proto vznikl tento článek, v rámci kterého jsme se Vám snažili co nejjednodušeji proces doručení emailu vysvětlit. Není se však třeba obávat, všechny Vaše emaily byly korektně přijaty a následně také doručeny. Stejné problémy mohou nastat u kteréhokoliv poskytovatele služeb – např. Microsoft cca před rokem uvedl, že průměrný čas na doručení emailu se pohybuje kolem 3 hodin.

 

Naše dohledové centrum neustále monitoruje veškeré serverové služby a v případě jakýchkoliv problémů ihned koná.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat naše pracovníky, kteří Vaše dotazy rádi zodpoví.

 

Přečtěte si další články na téma email:

 • Fake email – spam, kde jste odesílatelem Vy nebo kolega
 • Proč nepřesměrovávat poštu a k čemu je SPF
 • Vyhodnocování SPAMu
 • Nejčastější chyby při doručování emailů
Václav Dobiáš
webmaster / programátor
Václav Dobiáš

Václav Dobiáš

webmaster / programátor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *