Skip to main content

Chyba ve wysiwyg editoru v PHP 5.4

Po aktualizaci serveru jsme narazili na chybu s českým kódováním na webech. Po dlouhém testování a analyzování jsme zjistili v čem je tato chyba.

Celý problém byl ve funkci get_html_translation_table. V PHP 5.2 bylo výchozím kódováním ISO-8859-1, v PHP 5.4 je to UTF-8.

původní zápis

get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);

 

nový zápis

get_html_translation_table(HTML_ENTITIES, ENT_COMPAT, 'ISO-8859-1');

 

Chybka v ul seznamech v IE 9 a IE10

Dnes naši vývojáři řešili zajímavý problém, kdy se rozbalovací menu nekontrolovaně skrývalo při přechodu mezi prvky. Nejzajímavější na tom bylo, že menu se korektně chovalo v mozille, chrome, ale hlavně v Internet exploreru 8 a 11. Chyba tedy pouze v Exploreru 9 a 10.

Hned po zjištění jsme začali řešit první problém: „Kde sehnat Internet Explorer 9 a 10“, protože emulaci v Exploreru 11 příliš nevěříme. Po zajištění exploreru jsme se pustili do testování.

kód menu:

<ul>
 <li>menu 1
  <ul>
   <li>podmenu 1</li>
   <li>podmenu 2</li>
  </ul>
 </li>
 <li>menu 2</li>
</ul>

Mezi jednotlivými položkami podmenu byla 1px mezera. A právě v této mezeře byl celý problém. Explorer 9 a 10 při najetí na mezeru menu skryli.

Odstraňování problému

 1. test menu bez mezery
  testovali jsme, jestli chyba není v menu obecně, ne jen mezerách. Zrušili jsme mezeru a vyzkoušeli. Menu fungovalo bez problému.
 2. test s pevnou výškou prvků
  nastavili jsme pevnou šířku li, tak aby bylo ul plně vyplněno. Na odkazy v seznamu jsme aplikovali výšku o 1px menší. Tím byla zajištěna mezera i plné vyplnění podmenu. Vyzkoušeli a menu se opět zobrazovalo chybně.

Finální řešení

Jelikož ani jedno z řešení nepomohlo, museli jsme šáhnout pro řešení 1px mezery pomocí border. Toto řešení není optimální ale chyba v IE 9 a 10 nenavrhla jiné vhodnější řešení.

 

Václav Dobiáš
webmaster / programátor